Potrebujete chladiace alebo mraziace zariadenie len na krátky čas? Máme riešenie!

Ponúkame na prenájom chladničky a mrazničky.
Cena prenájmu je 20 €/deň. Cena prepravy nie je zahrnutá v cene.

O podrobnostiach sa informujte telefonicky alebo e-mailom.
Tel: 0911 277 482
E-mail: info@tcslovakia.com

Vážený partner,
v závislosti od aktuálne meniacich sa cien dodávateľov sa môžu meniť predajné ceny. Pri každej Vašej objednávke Vám ceny preveríme a potvrdíme.
Ďakujeme za pochopenie.

 

Servis

Ak si zvolíte túto cestu, vaše hlásenie o poruche zariadenia pošlete e-mailom priamo do centrály. Náš spolupracovník sa Vám čoskoro ozve.

Prosím vyplňte a pošlite formulár


Osobné údaje


Údaje produktu


Fakturačné údaje

Dispečing

           

Nahlásenie poruchy zariadenia od pondelka do piatku od 7:00 do 16:30  e-mailom: servis@tcslovakia.com.

Servisná sieť

Poskytujeme rýchly a kvalitný servis, zabezpečený kvalifikovanými pracovníkmi v rámci celej SR. Okrem včasného odstránenia porúch poskytujeme odborné poradenstvo počnúc zaškolením o obsluhe zariadenia, až po dodatočnú starostlivosť o zákazníka. Keďže našou prioritou je  spokojnosť zákazníka, v každom regióne máme servisnú pobočku, ktorá je flexibilná a klientovi vždy k dispozícii. Na produkty platí záručný  servis po dobu 1 rok.

Ak zistí kupujúci pri prevzatí tovaru vady, musí tieto skutočnosti vždy písomne doporučene oznámiť a bez zbytočného odkladu. Dátum písomného oznámenia na (info@tcslovakia.com) alebo doporučenom liste môže byť maximálne 3 dni starý od dátumu prevzatia tovaru.

Záruku si zákazník uplatňuje u predávajúceho, ktorý mu tovar dodal a je uvedený na faktúre a dodacom liste. Reklamačný list musí obsahovať dátum dodania tovaru, názov výrobku, reklamované množstvo, popis vady a návrh na vyriešenie reklamácie.

Bezplatný záručný servis je poskytovaný iba v prípade predloženia dokladu o kúpe.

Predávajúci je povinný sa vyjadriť do 10 dní odo dňa obdržania reklamácie.

V prípade neoprávnenej reklamácie (používanie prístroja v rozpore s návodom, nesprávna manipulácia s prístrojom a pod.) bude odosielateľovi účtovaný manipulačný poplatok vo výške 100 Eur na pokrytie nákladov  spojených s prijatím do servisu, vybalením, otestovaním. vydaním a doručením reklamovaného výrobku späť odosielateľovi.

 
gallery

GALÉRIA PRODUKTOV

 

REFERENCIE

TC Image TC Image TC Image TC Image TC Image TC Image TC Image TC Image
Viac

NOVINKY A AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Prihláste sa na odber newsletteru pre najnovšie správy, akcie!
So zadaním mojej emailovej adresy súhlasím, aby Thermotechnika Crown Cool, s.r.o. s cieľom vytvorenia všeobecnej štatistiky
sledovala moju aktivitu v rámci newsletterov, ktoré budem dostávať na zadanú emailovú adresu (napr. otvorenie správy, kliknutie).